Corona Update

In Uncategorized by admin

Beste leden,

Na het vorige bericht hadden we nog de stille hoop om binnen afzienbare tijd weer te kunnen gaan dammen en schaken. Ondertussen lopen de besmettingen echter in rap tempo op en zullen we op zijn vroegst ergens in het begin van 2021 weer kunnen starten. Het al dan niet open gaan van de horeca zal bepalend zijn voor het vervolg van de competitie.

Om iedereen toch even te zien, heeft het bestuur een attentie met een kaartje bezorgd bij alle leden.

Voor nu rest ons iedereen een goede gezondheid en fijne feestdagen te wensen.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

René Dekkers,
voorzitter