In memoriam Piet Gabriëls

In Uncategorized by admin

5 maart 1947 – 30 mei 2022

Op dinsdag 31 mei ontvingen wij het zeer droevige bericht over het overlijden van ons medelid Piet Gabriëls.

Bij de start van het competitiejaar werd bij Piet strottenhoofdkanker geconstateerd en moest nodig behandeld worden. De vooruitzichten op genezing waren goed en Piet ging vol goede moed het behandelingstraject in. Na enige tijd speculeerde hij zelfs op een snelle terugkeer bij de club om het 2de deel van de competitie nog mee te draaien. De tussentijdse uitslagen waren immers gunstig. In de verwachting een goede finale uitslag te krijgen, kreeg hij van de arts de grootste domper te verwerken die je je maar kon bedenken ……… uitgezaaide kanker in zijn gehele lichaam en geen behandeling mogelijk. Vanaf die dag ging het snel bergafwaarts; je zag Piet langzaam wegglijden.

Met een laatste krachtsinspanning heeft hij samen met z’n vrouw Riet in huiselijke kring op een gepaste wijze hun 50-jarig huwelijk kunnen vieren om amper vier dagen later op de clubavond van 30 mei er stilletjes tussenuit te trekken. Eigenlijk heeft hij zich op die avond symbolisch afgemeld bij RDS.

Nog één keer is Piet, hij was heel ziek, nog op de club geweest om zijn laatste wedstrijd te dammen in een simultaan tegen het 11-jarige toptalent Alexei Ovsyanko. Ook hier schuilt op deze 25 april een symboliek in van……… de gaande Piet en de opkomende jeugd.

Wij herinneren Piet als een lid die bij iedereen goed lag, prettig was in de omgang, belangstellend was naar de andere leden en waar je onvoorwaardelijk op kon rekenen.

We missen aan Piet een prachtkerel die naar huidige maatstaven veel te vroeg is gestorven. Hij mocht slechts 75 jaar oud worden. We koesteren echter de herinnering van de ruim 22 jaar dat hij een uitermate trouw en fijn lid is geweest bij RDS.

Het spreekt voor zich dat het gemis voor RDS Sint-Oedenrode slechts klein leed is in verhouding tot het grote gemis voor zijn vrouw Riet, Esther, partner Bas en de kleinkinderen.

Dat Piet moge ruste in vrede.

Namens bestuur en leden van RDS,

Martien van Erp