Nieuwe serie jeugdlessen gepland

In News by admin

RDS biedt Rooise (school)kinderen unieke kans

De Rooise Dam- en Schaakvereniging heeft de kinderen in de leeftijd van 7-12 jaar weer iets moois te bieden. Het betreft een pakket van tien leuke lessen, opgedeeld in twee gelijke blokken. Eén blok bevat vijf aaneengesloten damlessen en het andere blok vijf aaneengesloten schaaklessen. Deze lesblokken vinden achter elkaar in de periode maart – april – mei plaats. Er wordt rekening gehouden met vakanties. Met welk blok (dammen of schaken) er wordt begonnen is nog niet vastgesteld. Dit hangt mede af van beschikbare vrijwilligers en lesmaterialen.

Omdat de meeste kinderen beide spellen leuk vinden en geen definitieve voorkeur voor dammen of schaken hebben nemen ze in principe ook aan beide blokken deel. Mocht er een kind zijn dat nu al met stelligheid niet wil dammen of schaken, dan kan RDS daar rekening mee houden. Maar nogmaals, in principe nemen alle kinderen aan beide blokken deel. Als een kind een keer niet kan dan is dat natuurlijk geen probleem, daar wordt dan een mouw aan gepast.

Elke les neemt één uur op de maandagavond – van half zeven tot half acht – in beslag. Hiervan zal ongeveer de helft van de tijd aan uitleg en voorbeelden besteed worden en de andere helft aan leuke opdrachtjes en puzzeltjes of onderlinge partijtjes. Voor de uitleg (en mogelijk thuisopdrachtjes) wordt voor elk kind gebruik gemaakt van hulpmaterialen, bv opdrachtenboekjes. Deze materialen zijn speciaal voor beginners en kinderen ontwikkeld en worden door RDS aangeschaft. Omdat hier kosten aan verbonden zijn wordt voor elk kind een beperkte eigen bijdrage van 10 euro voor de 10 lessen tezamen gevraagd.

Van de negen kinderen die hebben deelgenomen aan de Sjors-Sportief dagen en/of de daarop volgende drie leuke kinderlessen eind vorig jaar heeft zich nu al een voldoende grote meerderheid zich aangemeld. Dat dit doorgaat staat nu dus al nagenoeg definitief vast. Andere kinderen kunnen zich ook nog aanmelden tot uiterlijk 17 februari per email naar bert.de.laat01@gmail.com.