De externe schaakcompetitie

 
Corona update 11 december
 
Na het vorige bericht hadden we nog de stille hoop om binnen afzienbare tijd weer te kunnen gaan dammen en schaken. Ondertussen lopen de besmettingen echter in rap tempo op en zullen we op zijn vroegst ergens in het begin van 2021 weer kunnen starten. Het al dan niet open gaan van de horeca zal bepalend zijn voor het vervolg van de competitie.
 
Om iedereen toch even te zien hebben heeft het bestuur een attentie met een kaartje bezorgd bij alle leden.
 
Voor nu rest ons iedereen een goede gezondheid en fijne feestdagen te wensen.
 
Namens het bestuur,
René Dekkers